Αγγλικός Όρος
grounding
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γείωση (η)

feedback