Αγγλικός Όρος
grounded
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αλεσμένος,-η,-ο

feedback