Αγγλικός Όρος
alveo-palatal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φατνοουρανικός,-ή,-ό

feedback