Αγγλικός Όρος
alveo-palatal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φατνοουρανικός,-ή,-ό
Πηγή
Πετρούνιας

feedback