Αγγλικός Όρος
grammar fragment
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θραύσμα γραμματικής (το)

feedback