Αγγλικός Όρος
Gradient stratification
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Βαθμιδωτή διαστρωμάτωση (η)

feedback