Αγγλικός Όρος
Gradient evaluation
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Βαθμιδωτή αξιολόγηση (η)

feedback