Αγγλικός Όρος
gradient
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Βαθμιδωτός-ή-ό

feedback