Αγγλικός Όρος
gradience
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βαθμίδωση (η)

feedback