Αγγλικός Όρος
alveolar ridge
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Carr (2008)
Fromkin (2011)
Ladefoged
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
φατνίο (το)
Όρος
φατνιακή ακρολοφία (η)

feedback