Αγγλικός Όρος
alveolar nasal plosion
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φατνιακή ρινική εκτόνωση (η)

feedback