Αγγλικός Όρος
alveolar lateral
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φατνιακά πλευρικά (τα)

feedback