Αγγλικός Όρος
alveolar fricatives
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φατνιακά τριβόμενα (τα)

feedback