Αγγλικός Όρος
goodness-of-exemplar rating (GOE)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βαθμολόγηση καταλληλότητας ως παράδειγμα κατηγορίας (η)

feedback