Αγγλικός Όρος
goodness-of-example ratings
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βαθμολογήσεις καταλληλότητας ως παράδειγμα κατηγορίας (οι)

feedback