Αγγλικός Όρος
alveolar consonant
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φατνιακό σύμφωνο (το)

feedback