Αγγλικός Όρος
alveolar
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Fromkin (2011)
Ladefoged
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φατνιακός,-ή,-ό
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης

feedback