Αγγλικός Όρος
gloss
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Fromkin (2011)
Fromkin et al. (2003)
Hartmann & James (2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
R. R. K. Hartmann (2001)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
σχόλιο (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ερμήνευμα (το)
Όρος
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου

feedback