Αγγλικός Όρος
global aphasia
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ολική αφασία (η)
Πηγή
Χριστίνα Μανουηλίδου

feedback