Αγγλικός Όρος
given vs new information
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δεδομένη (έναντι νέας) πληροφορία (η)

feedback