Αγγλικός Όρος
gist
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουσία (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback