Αγγλικός Όρος
gestalt perception
Πηγή
Kirsten Malmkjaer (2004)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ολιστική αντίληψη (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback