Αγγλικός Όρος
generalized binding
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γενικευμένη αναφορική σύνδεση (η)

feedback