Αγγλικός Όρος
generalized
Πηγές
Crystal (2003)
Richards et al. (1985)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γενικευμένος,-η,-ο

feedback