Αγγλικός Όρος
generalize
Πηγές
Richards et al. (1985)
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γενικεύω

feedback