Αγγλικός Όρος
generality
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γενικότητα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback