Αγγλικός Όρος
generalised vs particularised conversational implicatures
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γενικευμένα (έναντι εξειδικευμένων) συνομιλιακά υπονοήματα (τα)

feedback