Αγγλικός Όρος
generalised vs particularised
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γενικευμένος-η-ο (έναντι εξειδικευμένου-ης)

feedback