Αγγλικός Όρος
generalised conversational implicatures
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γενικευμένα συνομιλιακά υπονοήματα (τα)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback