Αγγλικός Όρος
generalisation commitment
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δέσμευση γενίκευσης (η)

feedback