Αγγλικός Όρος
general linguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (1997, 2002)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γενική γλωσσολογία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback