Αγγλικός Όρος
general intelligence
Πηγή
Fromkin
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
γενική νοημοσύνη (η)
Όρος
γλωσσική ικανότητα (η)

feedback