Αγγλικός Όρος
general grammar
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (1997, 2002)
Fromkin
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γενική γραμματική (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback