Αγγλικός Όρος
general dictionary
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γενικό λεξικό (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback