Αγγλικός Όρος
general conditions
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Yule (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γενικές συνθήκες (οι)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback