Αγγλικός Όρος
general concept
Πηγή
Alexander Gelbukh (2010)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γενική έννοια (η)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback