Αγγλικός Όρος
General Architecture for Text Engineering(GATE)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Γενική Αρχιτεκτονική Μηχανικής Κειμένου (η)

feedback