Αγγλικός Όρος
General American
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κοινή αμερικάνικη ποικιλία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback