Αγγλικός Όρος
general
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γενικός,-ή,-ό

feedback