Αγγλικός Όρος
genealogical classification
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γενεολογική ταξινόμηση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback