Αγγλικός Όρος
gender
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Crystal
Fromkin
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γένος (το)
Πηγές
Lyons (2002)
ΛΚΝ

feedback