Αγγλικός Όρος
geminates
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Ladefoged (2007)
Πετρούνιας
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
διπλά σύμφωνα (τα)
Πηγή
Πετρούνιας

feedback