Αγγλικός Όρος
geminate sequence
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
α­κολου­θί­α δι­δύ­μων (η)

feedback