Αγγλικός Όρος
geminate
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal (2008)
Fromkin (2011)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Ladefofed (2007)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
δίδυμος,-η,-ο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
διπλός,-ή,-ό

feedback