Αγγλικός Όρος
gem dictionary
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικό μικρού μεγέθους (το)

feedback