Αγγλικός Όρος
gb
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καδ (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback