Αγγλικός Όρος
Garden-path sentence
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Παραπλανητική / εξαπατητική πρόταση (η)

feedback