Αγγλικός Όρος
gapping
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Fromkin (2011)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κενό (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback