Αγγλικός Όρος
gap/hole in the pattern
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κε­νό στο σχή­μα (το)

feedback