Αγγλικός Όρος
gap
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κενό (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback